Information of the object Name of contributions
PILOTATGE 2015-2017 - LLOCS DE MEMÒRIA
Creator: Administrador General
Contact: malbert@xtec.cat
Projecte de recerca i difusió d’històries de vida i d’aspectes relacionats amb la memòria històrica des de l’àmbit escolar.

15 Points     15 Contributions