Information of the object Name of contributions
VI-WELCOME
Creator: CFA Vila-seca
Contact: e3010086@xtec.cat
“Vi-welcome” dóna la benvinguda i apropa tot l’alumnat nouvingut als diferents recursos i espais públics del seu entorn proper. Un escenari engresca l’alumnat a conèixer el seu municipi i a comunicar-se amb altres ciutadans.
23     Quiz games