Information of the object Name of contributions
ESCOLES I INSTITUTS AMB NOM PROPI
La majoria dels noms de les escoles i instituts de Badalona corresponen a personatges emblemàtics del món de les arts i de la cultura en general o bé estan vinculats a algun moment concret de la història de la ciutat. El projecte pretén geolocalitzar les escoles i identificar amb algunes dades biogràfiques el personatge que li dóna el nom.

0 Points     0 Contributions

0     Quiz games
0     Treasure hunting
0     Clue games