Information of the object Name of contributions
COL·LECTIVITZACIÓ DEL 1937 A LA CONCA DE BARBERÀ
Creator: Institut Joan Amigó i Callau
Contact: nagustin@xtec.cat
L'esperit col·lectivista, malgrat que avui en dia ens costa imaginar-nos-ho, fou el què marcà les vides dels habitats de la comarca, durant gran part del període republicà. Amb més o menys força, aquestes col·lectivitzacions, es dugueren a terme a cada un dels pobles de la Conca de Barberà. Aquest fenomen no va tenir barreres en cap ofici, i es va dur a terme tant en l'àmbit agrícola, com en el sector secundari: en forns de pa, de vidre…