Information of the object Name of contributions
REDESCOBRIM ELS EDIFICIS DE LLEIDA
Creator: C.Educ.Justícia El Segre
Contact: c5008959@xtec.cat
Hem decidit donar un tomb per Lleida i observar edificis amb estils arquitectònics diversos i les diferents funcionalitats que han tingut al llarg de la seva història. Però sabries trobar dos edificis que no presenten aquesta doble funcionalitat?

14 Points     14 Contributions