Information of the object Name of contributions
ELS CANALS D'URGELL. CAMINS D'AIGUA.
Creator: Escola Pompeu Fabra
Contact: nbalagu3@xtec.cat
L’aigua és un recurs vital i limitat que necessita ser preservat i utilitzat amb cura. L'emergència climàtica i la situació de sequera que vivim ens planteja el repte de conèixer millor els Canals d'Urgell i el seu impacte en el nostre territori.

12 Points     14 Contributions