Information of the object Name of contributions
RESIDU ZERO A SANT CUGAT
Creator: CFA Sant Cugat del Vallès
Contact: mcatal12@xtec.cat
La ciutat de Sant Cugat està compromesa amb el medi ambient i l'lalumnat de Ges 2 ha decidit geolocalitzar punts a la ciutat que donen resposta a les necessitats a les que s'enfronta la societat amb el canvi climàtic.

10 Points     10 Contributions