Information of the object Name of contributions
LA IMMIGRACIÓ A CATALUNYA A LA SEGONA MEITAT DEL SXX
Creator: AFA Les Corts
Contact: fcamps2@xtec.cat
Projecte basat en el treball dut a terme a CS sobre la immigració. Els alumnes realitzen entrevistes amb persones que van immigrar a Catalunya durant el S.XX. Cal contestar les preguntes de cada geolocalització havent sentit l'àudio de l'entrevista.
10     Quiz games