Information of the object Name of contributions
EMPRENEDORES DE PONENT
Creator: Escola Mestre Ignasi Peraire
Contact: mvalle59@xtec.cat
En aquest escenari volem donar visibilitat a dones emprenedores en les zones rurals. Coneixerem l'evolució de cadascuna d'elles en els seus projectes personals, analitzarem les dificultats amb què s'han trobat i les relacionarem amb els ODS.

10 Points     10 Contributions

1     Clue games