Information of the object Name of contributions
LA SOSTENIBILITAT A LA TERRA ALTA: REPTES I OPORTUNITATS
Creator: Institut La Miquela
Contact: mcast283@xtec.cat
Alumnes de 4t d’ESO mostrarà el canvi de diverses empreses i/o particulars de la Terra Alta cap a una producció i consum més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient: producció de vins ecològics, elaboració de cosmètica natural, producció...

24 Points     24 Contributions