Information of the object Name of contributions
ELS PONTS I LES PASSAREL·LES DEL RIU SEGRE A LLEIDA
Creator: Escola La Mitjana
Contact: jroman8@xtec.cat
En aquest escenari analitzem la relació que ha tingut la ciutat de Lleida amb el riu Segre . Aquesta ha anat variant al llarg del temps a partir de la construcció dels diferents ponts i passarel·les de la ciutat.

11 Points     11 Contributions

1     Treasure hunting