Information of the object Name of contributions
ZER VENT D'AVALL - PROJECTE POBLES 2021
Creator: ZER Vent d'Avall
Contact: a8056791@xtec.cat
Projecte de descoberta i descripció dels pobles on es troben les escoles de la ZER Vent d'Avall. Producte del treball realitzat amb tot l'alumnat de la ZER.

46 Points     46 Contributions