Information of the object Name of contributions
SÚBDITS O CIUTADANS?
Creator: Institut Ramon Coll i Rodés
Contact: roliver8@xtec.cat
A partir del context del vescomtat de Cabrera, els feus i les senyories que el composaven, es documenta el patrimoni per a mirar de comprendre l'estructura social de l'època medieval, entendre la seva herència i canvis en l'actualitat.
16     Quiz games