Dades de l'objecte No. aportacions
PLACES DE CASTELLDEFELS
Creador: Escola Margalló
Contacte: jfraile2@xtec.cat
El recorregut inclou sis places d’interès vinculades a la historia de Castelldefels. El nostre itinerari durarà aproximadament dues hores. En aquest treball destacarem la plaça Joan XXIII, Barona, de l'Església, Espanya, Major i de l'Estació.

6 Punts     6 Aportacions

0     Jocs de preguntes
0     Caçatresors
0     Jocs de pistes