Information of the object Name of contributions
EL TRESOR DEL TER
Creator: Escola Segimon Comas
Contact: a8027249@xtec.cat
Aquest escenari és el treball de lectura del llibre "El tresor del Ter", vinculat a l'estratègia lectora de llegir per aprendre, on s'utilitzen eines TAC per la cerca d'informació i la georeferenciació de manera cooperativa amb cicle superior.

35 Points     35 Contributions

4     Quiz games